Inhoud

dagklapper-januari
In deze rubriek en onder deze titel heb ik de meest voorkomende heiligen – vieringen en plaatselijke bedevaartgewoonten opgetekend, samen met voorkomende volkskundige gebruiken in samenhang of niet met de patroonheilige van betreffende parochies. Bekijk hier de dagklapper van januari.
Lees Meer
Krantenknipsels 2016-Limburgs-Volkskundig-Genootschap-LVG
In dit overzicht vind je allerhande berichten die in de pers verschenen zijn over volksgebruiken, tradities en rituelen in Limburg anno 2016. De bron en de datum zijn steeds vermeld, vaak komen de knipsels uit Het Belang van Limburg (HBVL) … Bekijk hier de krantenknipsels
Lees Meer
Voddekapel-Hasselt-Limburgs-Volkskundig-Genootschap
Zoektocht Toen de opdracht werd gegeven tot het maken van een werkstuk met betrekking tot de (lokale) religieuze volkscultuur gingen mijn gedachten in de eerste plaats naar mijn geboorteplaats: de Luikersteenweg in Hasselt. Andermaal moest worden vastgesteld dat jeugdherinneringen vaak de onbenulligste details vasthouden waar de hoofdzaken tot de diepere krochten van de geest worden...
Lees Meer
Symboliek en volkskundig erfgoed
Symbolen zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid, symbolen verwijzen naar een andere werkelijkheid, symbolen zijn objecten die in de plaats treden van dat, waarop een drift of een oorspronkelijke handeling op gericht is: een geschenk is een symbool van een relatie: dat iets vertelt over diegene die geeft en die gene die krijgt ....
Lees Meer
Limburgs-volkskundig-genootschap-artikel-Limburg-siert-en-viert-volkscultuur-in-voortuintjes
Voorwoord Met vele honderden, zoniet duizenden zijn ze: de Limburgers die jaarlijks via hun (of andermans) voortuin ritueel communiceren met buren, voorbijgangers, etsers en automobilisten tot zelfs tv-kijkers toe … Voor sommigen onder hen betreft het een heuse traditie, zoals bijvoorbeeld André P. uit Diepenbeek die elke Kerst huis en tuin tooit met veel licht....
Lees Meer
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!