Kruidenwijding in Sint-Truiden

In de kerken van Sint-Truiden worden op 15 augustus kruiden en bloemen gezegend. De pastorale eenheid Sint-Trudo wil hiermee een oude traditie weer opnemen. Het is nog niet duidelijk of het hier inderdaad om een oude traditie gaat, of een nieuwe ‘invented tradition’. Misschien wordt het wel een levende traditie, nu er meer aandacht komt voor onze natuur. De Kerk speelt in op deze trend; in 2016 was er reeds de pauselijke encycliek ‘Laudatio se’ over de zorg voor de schepping en de armen. In bijlage als aankondiging een uittreksel uit de nieuwsbrief van de Sint-Trudofederatie.
Het gebeuren lokte alvast heel wat kerkvolk. Door te klikken kan je hier een verslag van de kruidenwijding op 15 augustus 2021 lezen. Of deze nieuwe praktijk ook een traditie zal worden in Sint-Truiden zal blijken in de volgende jaren.

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap