Verering van de H. Rita in Sint-Truiden

Sint-Truiden_-_Sint-Augustinuskerk
Sint-Truiden - Sint-Augustinuskerk.

Elke donderdagmorgen om 9u verzamelen een aantal gelovigen in de St.-Augustinus-en St.-Ritakerk, Grevensmolenweg 34, Nieuw Sint-Truiden. Dan is er speciale Rita-mis van het lokale Ritagenootschap, opgedragen door E.H. Augustin Champagne, hun proost. Hij wordt bijgestaan door de voorzitster van het genootschap, mevr. Elise Beeckman, 81j.

Gedurende de misviering leest de celebrant voorbeden met speciale intenties voor de H.Rita.  Bij het einde van de viering komen de aanwezige Ritavereerders helemaal los: ze bidden samen het ‘Gebed in alle noodwendigheid’ en zingen samen twee strofen van het Ritalied, dat ooit, lang geleden, door Maria S. en twee andere vrouwen werd voorgezongen.

Tot slot krijgen ze de zegen met een relikwie van de H.Rita. Het gaat hier over een houder (theca) met daarin een stukje stof dat in contact gekomen is met de lijkkist van de in 1457 overleden Augustines Rita. Dat is een tertiaire relikwie. Voor corona stonden de aanwezigen in kring rond het altaar en het beeld van de H.Rita bij het einde van de viering, en werd deze relikwie door hen gekust.

Ziekenzalvingin 2015.foto P.V.
Ziekenzalving in 2015.

Bij ons bezoek – nog in coronatijd – waren er een veertigtal aanwezigen in de Sint-Augustinus- en St.-Ritakerk, maar volgens de informanten is dat relatief weinig. Bij het triduüm van 20 tot 22 mei (de feestdag van de H. Rita) zit de kerk zelfs geregeld vol. Het Genootschap telt immers bijna 600 leden. Er zijn ook leden uit Brussel, Wallonië en van aan de kust. Op het hoogtepunt voor corona waren er meer dan 800 leden, maar door een aantal sterfgevallen en ook de schrik voor besmetting is het aantal teruggelopen.

Het Ritagenootschap bestaat sinds 2012 op initiatief van mevrouw Beeckman, die reeds als kind met haar moeder mee ging bidden voor de H.Rita in het houten kerkje dat voorafging aan de monumentale Sint-Augustinus- en St.-Ritakerk, die gebouwd werd in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden van 1951 tot 1955. Bij de oprichting van het genootschap kreeg zij hulp van Noël en Paul.

H. Rita.

Naast de wekelijkse Ritamissen organiseert het genootschap ook jaarlijks een noveen, een ziekenzalving, twee ledenbijeenkomsten en een uitstap, meestal naar een ander oord waar de H. Rita vereerd wordt. Tot slot dient nog aangestipt dat het dragend team ook halfjaarlijks een contactblaadje verspreidt: Amici de Santa Rita. Nummer 20 verschijnt begin april.

De oplopende kosten hiervoor worden gedekt door ledenbijdragen (7€ per jaar) en door giften in de brievenbus.

Een hoogtepunt in de werking is het reeds vermelde jaarlijkse triduüm van 20-21-22 mei. Dan kopen de aanwezigen rozen voor familieleden, geburen, of om op het graf van een overledene te plaatsen.

Stand met souvenirs van H. Rita.

De lokale parochie stelt kerk en zaal gratis ter beschikking, en geniet in ruil van misintenties (15€) en van de verkoop van kaarsen, beeldjes en andere Rita-parafernalia. De H. Rita van Cascia wordt aanroepen om gezond te blijven of te genezen, bijvoorbeeld van een operatie. Ze wordt ook veel aanroepen bij problemen met kinderen en moeilijke examens. In de Ritakapel ligt een groot boek waarin de bezoekers hun intenties kunnen neerschrijven. Het Genootschap bezit reeds vier volgeschreven boeken. De H. Rita is traditioneel gekend als hulp bij hopeloze gevallen.

Niet enkel op donderdagmorgen komen er mensen bidden voor hulp van de H. Rita. Mensen die werken, en ook jongeren springen gemakkelijker in de loop van de dag of vooravond even binnen. Elke dag is het een begankenis; met bijvoorbeeld opvallend meer intenties in examentijd. In de Ritakapel staan steeds verse bloemen, meegebracht door bezoekers.

De deelnemers aan de donderdagse Ritamissen komen bijna elke week, omdat zij veel troost en steun ervaren in het ontmoeten van gelijkgezinden. Ze voelen zich thuis en opgenomen in hun (erfgoed-)gemeenschap.

Een van de aanwezigen zei: Ik ben een ander persoon bij het buitengaan.

Een andere dame vertelde: Ik wist niet wat ik zou doen in het leven: ontwikkelingshulp, of het klooster, of trouwen…? Ik kwam wekelijks bidden bij de H. Rita om raad, en na drie maanden ontmoette ik totaal onverwacht mijn man op een mosselfeest…

Het Genootschap van de H. Rita ziet de toekomst rooskleurig: Het ledenaantal stijgt weer, alhoewel er weinig respons komt van jongeren. Hier alvast de contactgegevens: 0479/921 467 [email protected]

Kerk en Leven over H. Rita.

Het genootschap kreeg ook reeds een forum in het parochieblad ‘Kerk en Leven’ van 18 aug. 2021:

Verder is er reeds een studiewerk gemaakt door Peter Van Hoof in het kader van zijn opleiding tot toeristische gids bij Syntra Hasselt, in juni 2018:naar het studiewerk

Interview op donderdag 24 februari 2022 door Luk Indesteege en Reinhilde Pieters

2 Responses

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap