Beleving

In Limburg komen mensen graag samen om te feesten, te smullen, te spelen of te genieten van muziek en dans. En overal vinden we daar gebruiken en rituelen in terug. Dat is deel van ons erfgoed: praktijken van vroeger, die we vandaag actief beleven, en graag willen doorgeven voor de toe­komst. Ons erfgoed zit ook in verhalen en liederen, in het werk van ambachtslui, kwekers, natuurbeschermers en kunstenaars. Het is van jong en oud, van hier en ginder, van oude en nieuwe Limburgers. Kortom: van ons allemaal.

BELEVING_kleur

Met het project BELEVING brengen we 100 levende gebruiken en tradities in Limburg in kaart en beeld.
Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van bleke en donkere Limburgers, jong en oud, van hier en van ginds, in dorpen en steden. Wij willen een honderdtal levende tradities tussen nu en begin 2024 verzamelen, beschrijven, filmen, in de belangstelling brengen, en tonen op deze en andere websites…

Hierbij hebben we hulp nodig, zoeken we samenwerking.

Ben jij trekker of lid van een team dat een gebruik in ere houdt, telkens weer organiseert of uitvoert, iets waar jullie fier op zijn: laat het ons weten via een mail naar [email protected] 
Wil jij graag meewerken als reporter, om dergelijke tradities te gaan bekijken en te beschrijven in woord en beeld, laat het ons ook weten via dit adres: [email protected]

In deze trailer  krijg je alvast een idee wat we bedoelen met levende gebruiken en tradities. Het gaat over gewoonten en praktijken uit het leven van alledag, van bleke en donkere Limburgers, over jong en oud, van hier en van ginds, in dorpen en in steden.

In deze reportage stelt projectcoördinator Pieter Neirinckx het initiatief voor én maken we kennis met “Smigus-dyngus’. Witold Pasternal geeft tekst en uitleg bij deze bijzondere traditie, die ook bij de Poolse gemeenschap in Limburg erg populair is.

Het Limburgs Volkskundig Genootschap verzamelde een tiental organisaties die in Limburg bezig zijn met erfgoed en volkscultuur. Wie deze partners zijn kan je hier lezen.
BELEVING is een letterwoord en staat voor BEelden van LEvende Volkscultuur In Nieuwe Gedaanten. De projectbeschrijving vind je hier.

11

BELEVING is door het Vlaamse ministerie van Cultuur goedgekeurd en gefinancierd, naast de inbreng van de partners.

IN DE MEDIA

11

Klik op de afbeelding om de reportage te beluisteren.

11

Klik op de afbeelding om het nieuwsitem te lezen.

11

Volg het project Beleving op

Bezoek onze instagrampagina.

instagram-pagina Beleving

Bezoek onze facebookpagina.

Facebook-Beleving