Steek de boekentassen maar in de lucht

Het is zondagnamiddag 28 augustus 2022, 15 uur: op het podium van de Heidefeesten in Genk neemt de lokale deken het woord, het kinderkoor zingt liedjes. Op het Piehpelplein (Bret, Richter zonder nummer) troept de lokale buurt samen. Op de eerste rijen zitten kinderen met hun boekentassen. De deken neemt de kwispel in de hand en besprenkelt rijkelijk de tasjes die enthousiast in de lucht worden gestoken. De lokale jeugd is klaar voor het nieuwe schooljaar komende week…

Lize Hayen (bestuur Heidefeesten en verantwoordelijk voor kindernamiddag) & Ruth Cox (lid van de eerste communicantengroep), Lizette Budé (verantwoordelijke eerste communicantengroep en kinderdienst).

29-jarige traditie

De boekentassenwijding vindt al 29 opeenvolgende jaren op de zondagnamiddag plaats tijdens het weekend van de Heidefeesten. De Heidefeesten bestaan al 61 jaar en vinden het laatste weekend van augustus plaats. Zondag is altijd familiedag met tijdens de namiddag kinderanimatie. Dit is altijd zo geweest. Tijdens de corona-pandemie moesten de Heidefeesten vervangen worden door een wandeling tussen 16 en 17 uur. Op de route stond de pastoor die een alternatieve boekentassenwijding deed.

Publiek tijdens de boekentassenwijding.

Steeds hetzelfde principe

Het kinderkoor zingt een paar liedjes, er worden een aantal teksten voorgelezen en tot slot volgt de wijding. De structuur is altijd hetzelfde: de kinderen zitten vooraan en steken de boekentassen in de lucht als het zover is. De wijding vindt ook steeds plaats op hetzelfde plein, de exacte locatie varieert wel: bij regenweer bijvoorbeeld onder de tent. Het thema van de feesten of de wijding kan wel anders zijn. Iedere pastoor geeft wel zijn eigen draai aan de wijding, er zijn de afgelopen jaren al verschillende pastoors de revue gepasseerd. De afgelopen jaar deed de deken van Genk de wijding, hij is ook pastoor op de Bret. Iedere pastoor zwaait even enthousiast met de kwispel.

Kinderen op de eerste rij bij de boekentassenwijding.

De voorbereiding in functie van de Heidefeesten.

De voorbereiding van de wijding past in de algemene organisatie van de Heidefeesten: de pastoor bereidt een vergadering voor, waarbij de leden van de organisatie van de Heidefeesten en het kinderkoor Lirica overleggen met de pastoor. Het is een wisselwerking tussen de feesten en de parochie. Alle kinderen van Lirica die kunnen of willen mogen meezingen op het podium op de dag van de wijding. De kindernamiddag is gratis, de lokale verenigingen werken hieraan mee, de opbrengst gaat dan ook naar deze verenigingen. De gemeente sponsort de Heidefeesten en voorziet praktische hulp: medewerkers die hulp verlenen, dingen uitlenen, enzovoort. Zonder de gemeente zou de organisatie van de Heidefeesten moeilijk zijn.

Kinderen op de eerste rij bij de boekentassenwijding.

Voortlevende traditie

De wijding is een traditie geworden die dient om het einde van de vakantie en een goede start van het schooljaar te vieren. ‘Maak er iets fijn van, maak vriendjes’: men wil deze waarden meegeven aan het plezier van de Heidefeesten. Het is een echt parochiegebeuren: het zijn voornamelijk kinderen van de omgeving die de wijding bijwonen, de mensen uit de buurt worden ook genodigd. De kinderen lopen ter plekke school, zitten bij de lokale Chiro of zingen bij Lirica. Circa 150 kinderen zijn jaarlijks aanwezig.

Kinderen van Lirica zingen liedjes tijdens de wijding.

De organisatie heeft geen weet of er elders ook boekentassenwijdingen plaats vinden. Buiten de kinderen laten sommige vrouwen hun handtas wijden, steekt de nieuwe leiding van de Chiro hun fluitje in de lucht of nemen leerkrachten hun tas mee. Alle kinderen jaarlijks samen zien doet de organisatie iets, zij deden het vaak als kind ook. Het is een vorm van appreciatie voor degenen die naar de kerk gaan. De gewezen kinderen krijgen op hun beurt ook weer kinderen en zo blijft de traditie leven. Mensen die nu in het bestuur zitten, hebben ook vroeger in de organisatie gezeten…

Deze info is genoteerd door Jonas Slegers bij :

Lize Hayen (bestuur Heidefeesten en verantwoordelijk voor kindernamiddag) [email protected]  , Ruth Cox (lid van de eerste communicantengroep) en Lizette Budé (verantwoordelijke eerste communicantengroep en kinderdienst).

Meer info:  [email protected]   en  www.heidefeesten.be

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap