Putvegen

Putvegen.

In Kessenich wordt op kermismaandag een oud volksgebruik in ere gehouden: het putvegen. Dit jaar vond dit traditionele event plaats op 3 juli in de sjöttekamer op het kerkplein.

Tot de 13de eeuw werden alle kinderen gedoopt in een vijver dicht bij de pastorie van de parochie Kessenich. Later werd hier de Sint-Maartensput gebouwd. Deze vijver werd tijdens het ancien regime eigendom van de schutterij met als gevolg dat de put op grondgebied van de schutterij lag en zij zich ook verantwoordelijk voelde om de put te onderhouden.

Het jaarlijkse reinigen van deze dooppoel wordt symbolisch in ere gehouden. Er werd hiervoor in 1991 een klein cementen putje aangelegd kort bij de oude doopput. Het putje kreeg de naam Sint-Martinus Putje.

De ceremonie begint met een optocht van 500 meter door het dorp. Onder begeleiding van de fanfare stappen de schutters met schop en borstel naar de put. Twee schutters maken de put zuiver. Na het schoonmaken draait de vendelier de Belgische vlag, een groet voor de pastoor die ook proost is van de schutterij. Vervolgens houdt de voorzitter van de schutterij een toespraak met eerbetoon en de pastoor trakteert als tegenprestatie met een ton bier. Daarna trekken de schutters naar de sjöttekamer of naar de kermis alwaar ze samen hun dorst gaan lessen.

Deze traditie is uniek in Vlaanderen. Wegens werkzaamheden kon het reinigen van het Sint-Martinus Putje zelf in 2023 niet plaatsvinden, maar volgend jaar zal het programma weer volledig afgewerkt worden.

Interview door Gil Geron met met Firmin Snijkers, 0475 63 98 61
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Nse_D12Sopg

https://www.facebook.com/sintmartinusksg/

Plaats een antwoord

Limburgs Volkskundig Genootschap