In memoriam Mathieu Driessen

Mathieu Driessen (1920-2002) was niet alleen de levende encyclopedie van Volkskunde in Limburg, hij was de oprichter en de bezieler van het Limburgs Volkskundig Genootschap. Hij combineerde zijn werk als architect met het verzamelen van informatie over allerhande aspecten van de levende volkscultuur in Limburg. Hij werd daarbij flink geholpen door zijn echtgenote, schrijfster Monda De Munck, die elke dag toegewijd alles uit de lokale pers knipte wat Mathieu zou kunnen interesseren. Al dat materiaal kwam terecht in tientallen mappen, in zijn uitpuilende bibliotheek, en vandaar in talloze bijdragen in allerhande tijdschriften en publicaties. Mathieu werd onder de schuilnaam ‘de anonieme man’ beroemd als bestrijder van ‘kettingbrieven’, die vele mensen angst aanjaagden. In eerste instantie publiceerde hij in zijn eigen ‘driemaandelijkse berichten van het Limburgs Volkskundig Genootschap’, waarvan er twaalf jaargangen verschenen tussen 1987 en 200. Een overzicht is te lezen in bijgevoegd in memoriam.

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap