Sint-Kristoffel voertuigenwijding te Opgrimbie

Interview met Hub Gijsen, voorzitter van het Sint-Kristoffelcomité en Jean Weerts, secretaris.  Hub Gijsen is gepensioneerd allround arbeider van een zandgroeve en Jean Weerts is gepensioneerd wiskundeleraar en schoolhoofd.

De diaken Aufustun staat klaar op het podium, samen met Kristoffel en Jezuskinderen.

Elk jaar op de zondag die het dichtst valt bij 25 juli, naamdag van St.-Kristoffel, organiseert het Kristoffelcomité van Opgrimbie (Grömme in het lokale dialect) de Kristoffelbedevaart met voertuigenwijding. Dat gebeurt al zonder onderbreking sinds 1956, dus in 2022 was het de 67ste maal.

Aanvankelijk organiseerde de koster een wijding na de zondagsmis voor een vijftigtal voertuigen. Toen de man plots overleed, hij was al boven de 80, kwam er een kosteres: Magriet. Zij sprak Hub aan in juni 2012, om mee de Kristoffelbedevaart van de maand nadien te organiseren. Dat jaar was er weinig voorbereidingstijd, en ook weinig volk. Vrij snel nadien kwam ook Jean helpen. Zij beiden verzamelden een comité van een twaalftal mensen rond zich en samen bouwden ze het evenement uit. Het trekkers duo start elk jaar met nieuwe plannen in maart. In mei volgt er een comitévergadering met 12 en tegen de bedevaartsdag komen er nog wat vrijwilligers bij, helpende handen voor opbouw en afbraak.

De stoet voertuigen wordt voorafgegaan door de bereden politie.

Het evenement startte dit jaar 2022 op zaterdagavond 23 juli met een openluchtmis aan de oude kerk, waarvan nu enkel het gerestaureerde koor overblijft. Sinds ze een 7-tal jaren geleden verhuisd zijn van de kerk naar open lucht kent de viering meer bijval. Het comité voorziet een tent voor eventueel regenweer. De mis wordt opgeluisterd door een van de twee lokale harmonie-orkesten, dit jaar was dat Sint-Martinus. Gedurende de mis wordt ook het wijwater voor de zegening van ’s anderendaags gewijd. Na de mis is er een receptie voor de aanwezigen, dit jaar waren er dat 120. Deze bijeenkomst wordt door de Grömmenaren zeer geapprecieerd, en durft wel eens uitlopen.

Diaken Augustin is gul met wijwater.

’s Anderendaags op zondagmorgen 24 juli begonnen de festiviteiten met een ontbijt. Dit jaar waren er 191 deelnemers, waarvan 20 medewerkers. Dat is bijna het maximum van de capaciteit van 200 ontbijten, en dat zonder enige reclame. Inmiddels stonden er al auto’s en tractoren in de wachtrij om gezegend te worden, onder toezicht van de lokale politie. De zegening startte om half twaalf, door diaken Augustin Boroke, een vluchteling uit Rwanda, die al 3 jaren diaken is in Maasmechelen en met zijn gezin woont in Opgrimbie. Hij hanteerde de wijwaterkwast erg uitbundig, vooral als er een open auto of tractor voorbijreed. Hij werd tegen twaalven afgelost door pastoor Rudy Pareyns, die eerst nog de elfurenmis in Maasmechelen verzorgde. Er stonden verschillende emmers wijwater klaar, want de te zegenen file voertuigen is lang. Eerst kwamen de politieagenten te paard, gevolgd door ruiters en koetsen, in totaal 8 paarden. Dan volgden 94 fietsen, 21 moto’s, 93 auto’s (waaronder 10 oldtimers), 62 tractoren, en 53 vrachtwagens (trekkers)… In totaal werden dit jaar 333 voertuigen geteld. Dat is bijna evenveel als in de jaren voor corona, toen waren er meestal meer dan 400 deelnemers.

Open auto's krijgen een volle laag wijwater.
Een oude tractor is meteen gewassen.
En ook een kleine tractor rijdt mee.

Die deelnemers komen van overal aan de Maaskant, maar ook van verder: Bree, Opglabbeek….

Erg opvallend is telkens de lange karavaan vrachtwagentrekkers van de lokale firma Crijns. De baas rijdt voorop in een oldtimer vrachtwagen, een pronkstuk van het bedrijf. Nadien volgen de vele rode trekkers. Na de zegening rijden zij in stoet naar hun bedrijf voor het jaarlijkse personeelsfeest. Als dank krijgen de vrachtwagenbestuurders een geschenkje: dit jaar was dat een goodiebag met wat fruit. Alles wordt in goede banen geleid door de medewerkers die een paarse T-shirt met gele opdruk dragen, de kleuren van Opgrimbie.

Crijns aan het hoofd van zijn lange rij vrachtwagens.

Op het podium van de wijding staat sinds een tiental jaren ook een levende Kristoffel met zijn staf, en enkele Jezuskinderen die hij volgens de legende veilig over het water gebracht heeft.

Het succes van de voertuigenwijding is stijgend dank zij een aantal factoren: de inzet van het comité, de verplaatsing van de kerk naar openlucht, de inkleding met randactiviteiten. De buurt van de oude Kristoffelkerk waar de wijding nu plaatsvindt is beter geschikt dan de drukke straat aan de nieuwe kerk. De buurtbewoners, meestal geboren en getogen Grömmenaren, appreciëren erg het levendige evenement in hun anders zo rustige buurt. Een lokale boer stelt zijn wei ter beschikking als parkeerplaats voor tractoren en levert elektriciteit. De lokale heemkring plaatste dit jaar twee reuzen om de bedevaarders te verwelkomen: Den ellentrikker en een reus uit Heusden die in Opgrimbie verblijft. Het evenement ondervindt ook geen ‘concurrentie’ van de voertuigenwijding in Bocholt, die hebben hun viering verplaatst naar einde juni, maar in Opgrimbie houden ze aan de echte naamdag van Sint-Kristoffel: 25 juli.

Ook deken Rudi kijkt niet op een druppel.

Een andere succesfactor: er is elk jaar wel een verrassing. Zo is de schutterij van Maasmechelen op bezoek geweest na hun winst in het Oud Limburgs Schuttersfeest (2015). Verder is de grote reus Kristoffel (6 meter!) uit Roermond al op bezoek geweest, en ook de politie cavalerie uit Brussel. Er is ook al eens een hoogtewerker geplaatst om luchtfoto’s te maken. Misschien is een drone de volgende stunt?

In de corona periode (2020 en 2021) is er toch telkens een wijding geweest, maar zonder verdere animatie.

In 2018 werd de wijding opgeluisterd door de harmonie St.-Kristoffel.

Na de wijding brachten muzikanten sfeer in de tent, die dan een dranktent werd; ook een frietkraam stond klaar om de hongerigen te spijzen. Voor het comité en de medewerkers restte er enkel nog opruimen, rekeningen betalen en een evaluatievergadering in aanloop naar volgend jaar. Het kernthema van de Sint-Kristoffelbedevaart is natuurlijk de veiligheid en bescherming op de weg. Een van de deelnemers vertelde: bescherming op de weg is voor mij dé reden is om elk jaar naar Opgrimbie te komen; maar toch let ik ook nog altijd goed op wanneer ik op de baan ben. De organisatoren benadrukken dat ook het samenhorigheidsgevoel, de gemoedelijke sfeer en de spontaniteit van de aanwezigen zeer belangrijke elementen zijn voor de lokale gemeenschap in Opgrimbie.

In 2018 kwam de 6 meter hoge reus Kristoffel uit Roermond NL op bezoek.

Hub en Jean zijn gedreven organisatoren, die ook actief zijn in diverse andere verenigingen in Opgrimbie, alhoewel zij beiden geen ‘inboorlingen’ zijn. Maar zij hebben er wel hun thuis gevonden en hun enthousiasme om de Kristoffelbedevaart te organiseren groeit met het succes ervan.  Het comité bestaat vooral uit gepensioneerden, maar er zijn ook wat jongere helpers. En van de jongeren horen zij ook: dit moet blijven bestaan.

Het Kristoffelcomité in 2016

Het comité ontvangt geen subsidies of gemeentelijke hulp. Ze bekostigen alles met sponsoring, drankverkoop en de verkoop van souvenirs zoals een verjaardagskalender, noveenkaarsen, herinneringsplaatjes …  De toekomende voertuigen krijgen allemaal een enveloppe met een gebedskaart en stickers met een beeltenis van St.-Kristoffel. Die enveloppe kan meteen dienen voor een vrije bijdrage. Zo kunnen de kosten, die oplopen tot enkele duizenden euro’s gedekt worden.

Souvenir voor de deelnemers.

Interview door Luk Indesteege met Hub Gijsen, voorzitter van het Sint-Kristoffelcomité en Jean Weerts, secretarisop 18 aug 2022in Opgrimbie.                               

Foto’s van Jos Collas staan op facebook.com/collasjos

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap