De kloonjestoet te Maaseik op carnavaldinsdag

Klaar om te vertrekken (foto Gilbert Willems).

Het is carnaval : “Maaseik alaaf” !!!

Na carnavalsmaandag met straatcarnaval maakt Maaseik zich op voor de “Kloonjendieënsdig”.

Dit carnavalsevenement is tot leven gekomen in Maaseik sedert 1981. De initiatiefnemer was Herbert Maes. Hij wilde als grote carnavalist  het straatcarnaval op dinsdag in Maaseik nieuw leven inblazen omdat dit gebeuren voor een groot deel overgenomen was door het nabijgelegen Stokkem. Momenteel is de organisatie van de kloonjestoet in handen van de carnavalsvereniging het Heilig Wammes en onder het alziend veiligheidsoog van de stad Maaseik. Er is nu ook een protocol waaraan de deelnemers moeten beantwoorden, namelijk groepen of andere deelnemers moeten zich inschrijven bij het Heilig Wammes en dit één maand op voorhand. Alle deelnemers moeten ook als een echte carnavalsclown verkleed en geschminkt zijn. Men heeft slechts één doel en dat is heel veel plezier maken.

Jong en oud gaat mee (foto Gilbert Willems).

Aanvankelijk was het de familie Verlaak die de kloonjestoet vormde maar doorheen de jaren groeide en groeit de belangstelling van de Maaseikenaar om mee te doen. Zo zijn een aantal kloonjegroepen ontstaan met name de Marathon Jing, Aldeneik, St.-Jan, de voetbal, Einzelgängers en duo’s. Ook het Heilig Wammes is  als clown verkleed en geschminkt. De jeugdprins en prinses gooien snoepjes uit en dit doen eventueel ook andere kloonjegroepen. Iedere groep draagt zijn eigen kosten. Dit alles samen vormt een kleurrijke stoet en deze wordt nog extra in het avondlicht gezet door speciale verlichting en begeleid met heel veel carnavalsmuziek op wielen en het scanderen van : “Maaseik alaaf”, “Heilig Wammes alaaf”, “prins (naam) alaaf”. Ook wordt de Maaseiker Brabançonne “Sterk es Eik” luidkeels gezongen (te beluisteren onder dit tekstblok). Deze leuke, bonte stoet trekt op carnavalsdinsdagavond door de straten van Maaseik. De stoet vertrekt om 20.11 u. op het Muntplein aan de “Vloeëjekuuëning” (standbeeld de Vlooienkoning) en volgt het parcours : Hepperstraat – Markt – Bleumerstraat – Mgr. Koningsstraat – Klein Kerkstraat – Eikerstraat – Het Bad (Capucienenstraat) – Bospoort – rondpunt – Bosstraat – Markt. Hier eindigt de stoet om circa. 21.45 uur. Maar dit is niet het einde want nu volgt nog de apotheose. De brandweer is met de grote trapladderwagen van de partij om het “Weimëske” met heel veel ballonen op te laten. En dan begint dit “Weimëske” zijn tocht door het luchtruim tot het al dan niet gevonden wordt, God weet waar.

Een kleurig clownskoppel.

Het “weimëske” is een wambuis en het heeft een boodschap bij, namelijk dat de eerlijke vinder contact mag opnemen met het Heilig Wammes van Maaseik en dat hij/zij het weekend van halfvasten aangeboden krijgt op voorwaarde dat hij/zij het “weimëske” en de tekst meebrengt. Het “weimëske” legt soms heel verre afstanden af want het is reeds in de loop der jaren teruggevonden aan de grens met Tsjechië alsook in het zuiden van Frankrijk.

Kloonjestoet.

Nadat het “weimëske” vertrokken is gaat het carnavalsleven verder in de cafés die mooi versierd zijn en gonzen van carnavalsmuziek. De Raad van Elf en prins Carnaval bezoeken alle cafés van de stad.

Mijn mamma vond de buggy niet!

Voor iedereen die meedoet, hetzij verkleed of als toeschouwer is het de bedoeling heel veel plezier te maken, de teugels los te laten en gezellig samen te zijn want iedereen kent iedereen in Maaseik maar niet iedereen is herkenbaar zodat er soms “leuke vergissingen” plaats hebben en “geheimen” verteld worden aan derden. Vooral dit jaar (2023) is speciaal omdat de stoet  na drie jaar corona eindelijk weer mag uittrekken en dan is het plezier en de genoegdoening des te groter.

De Noorderwijk is paraat.

Deze kloonjestoet is enig in zijn soort in gans Vlaanderen en tot in het buitenland bekend en gegeerd. Vele toeschouwers uit Nederlands en Belgisch Limburg, en zelfs uit Duitsland komen afzakken om dit gratis evenement te beleven.

Deze traditie moet zeker verder leven in de toekomst en daar zijn de Maaseiker clowns heilig van overtuigd. Ganse families van grootouders tot en met baby’s doen mee en feesten mee. Dit gebruik wordt  op deze wijze met de paplepel meegegeven.

Eventjes rusten.

Wie nog meer foto’s en artikels uit de geschiedenis van de kloonjestoet wil zien en/of lezen kan de boeken 4×11 en 5×11 Heilig Wammes raadplegen. Veel kijk- en leesgenot.

Interview door Reinhilde Pieters met Eric Opdenakker uit Maaseik.
contact:  0473/278431  of [email protected] 

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap