Rituelen

In 2016-2018 bezochten LVG-medewerkers een aantal Limburgers die een risicovol beroep uitoefenen. We wilden ontdekken welke tradities en gebruiken er binnen hun beroepsgroep bestaan, hoe ze met gevaarlijke situaties omgaan, of ze eventueel rituelen hebben om de gevaren te bezweren.
We hanteerden hierbij de volgende definitie:

Een ritueel is een handeling die door meerdere mensen (van een beroepsgroep) geregeld uitgevoerd wordt om een (positief) effect te bereiken of de eigen identiteit te bevestigen. Soms gebeurt dit met attributen of in een specifieke kledij.

Tevens verzamelden we enkele rituelen die eerder in de volksreligie thuishoren: van pelgrims, bedevaarders, maar ook andere

Deze verzameling van eerder religieuze rituelen kan u kan u hier lezen.
Voor de rituelen van risicovolle beroepen kan u op deze plek klikken

Plaats een antwoord

Gerelateerde berichten

Limburgs Volkskundig Genootschap